Staropolskie powitanie

Jak nakazuje tradycja, gości witano „chlebem, solą i dobrą wolą”. Świadczyło to o naszej słowiańskiej otwartości i gościnności. Jak przebiegało powitanie przez gospodarza w tradycyjnym stroju, zobaczycie na miejscu.